BIOLÓGIA

Kalkulačka veku stromu

Odpovedá na otázku: Aký starý je strom? Ako vypočítať vek stromu?

Zistenie veku starých stromov môže byť dosť náročné, ak ich nemôžete vyrúbať a spočítať ich letokruhy. Pomocou tejto kalkulačky veku stromu môžete odhadnúť vek stromu na základe priemeru vo výške približne pŕs (1,3 metra nad zemou). Ak sa kmeň pod touto výškou (1,3 m) rozdelí na niekoľko kmeňov, meria sa obvod nižšie, kde je najužší.

Ak vyberiete možnosť, ktorá má rovnakú základnú hodnotu ako iná možnosť, označia sa obe (všetky).

Výsledky

Vek stromu: 53.26 rokov

Upozorňujeme, že vek stromu v tejto kalkulačke je len odhad.


Naše výpočty

V Calculatorian sa radi podelíme o svoje znalosti, budeme transparentní a otvorení spätnej väzbe. Tu sú výpočty použité na vytvorenie tejto kalkulačky. Ak nájdete chybu alebo nedostatok, kontaktujte nás a my to okamžite opravíme!

Vek stromu bola vypočítaná takto:

Premenné použité v tomto vzorci

c = Obvod 1,3 metra nad zemou

V závislosti od vášho výberu pri výbere druhy stromov sa vo vzorci použije konštanta ako premenná g.

Druhy stromovg
Americký buk6
Americký brest4
Americký platan4
Rakúska borovica4.5
Lipa americká3
Čierna čerešňa5
Čierny javor5
Orech čierny4.5
Čierna vŕba2
Javor jaseňolistý3
Bradfordská hruška3
Pagaštan obyčajný8
Coloradský modrý smrek4.5
Frémontský topoľ2
Drieň kvetnatý7
Duglaska tisolistá5
Buk európsky4
Európska biela breza5
Zelený jaseň4
Gledíčia trojtŕňová3
Parócia perzská7
Beztŕňovec dvojdomý3
Lipa malolistá3
Severný červený dub4
Nórsky javor4.5
Smrek obyčajný5
Dub močiarny3
Topoľ osikový2
Judášovec kanadský7
Červený javor4.5
Červená borovica (Nórska borovica)5.5
Breza čierna3.5
Dub šarlátový4
Borovica škótska3.5
Dub škridlicový6
Dub škvrnitý3
Javor strieborný3
Javor cukrový5.5
Ľaliovník3
Jaseň americký5
Biela jedľa7.5
Biely dub5
Biela borovica5