BIOLOGI

Graviditetskalkylator för marsvin

Svarar på frågan: När är födelsedatumet för mitt gravida marsvin?

Graviditet hos marsvin varar normalt 64 dagar, men kan vara så snabbt som 59 dagar och så länge som 72 dagar. Denna dräktighetskalkylator för marsvin kommer att beräkna det mest sannolika födelsedatumet med hjälp av parningsdatumet som utgångspunkt.

Resultat

Mest troligt födelsedatum: 22 juni
Tidigaste födelsedatum: 17 juni
Senaste födelsedatum: 30 juni

Kom ihåg att dessa datum är uppskattningar och att ett felaktigt inmatat parningsdatum kan påverka uppskattningarna avsevärt.