BIYOLOHIYA

Kalkulator ng pagbubuntis ng mga dagang-puti

Sumasagot sa tanong: Kailan ang petsa ng kapanganakan para sa aking buntis na dagang-puti?

Ang pagbubuntis sa mga dagang-puti ay karaniwang tumatagal ng 64 na araw, ngunit maaaring kasing bilis ng 59 araw at hanggang 72 araw. Kakalkulahin ng kalkulator ng pagbubuntis na ito ang pinakamalamang na petsa ng kapanganakan gamit ang petsa ng pagsasama bilang panimulang punto.

Mga resulta

Malamang na petsa ng kapanganakan: Mayo 27
Pinakamaagang petsa ng kapanganakan: Mayo 22
Pinakabagong petsa ng kapanganakan: Hunyo 4

Tandaan na ang mga petsang ito ay mga pagtatantya at ang isang maling nailagay na petsa ng pagsasama ay maaaring makaapekto sa mga pagtatantya.