BIOLÓGIA

Kalkulačka gravidity pre morčatá

Odpovedá na otázku: Kedy je dátum pôrodu môjho gravidného morčaťa?

Gravidita u morčiat zvyčajne trvá 64 dní, ale môže trvať aj 59 dní a 72 dní. Táto kalkulačka gravidity pre morčatá vypočíta najpravdepodobnejší dátum pôrodu na základe dátumu párenia ako východiskového bodu.

Výsledky

S najväčšou pravdepodobnosťou dátum pôrodu: 27. mája
Najskorší dátum pôrodu: 22. mája
Najneskoršie dátumy pôrodu: 4. júna

Pamätajte, že tieto dátumy sú odhady a že nesprávne zadaný dátum párenia môže výrazne ovplyvniť odhady.