ᲯᲐᲜᲛᲠᲗᲔᲚᲝᲑᲐ

სხეულის წყლის კალკულატორი

პასუხობს კითხვას: რამდენი ლიტრი წყალი მაქვს სხეულში?

საშუალო ზრდასრული ადამიანი დაახლოებით 60% წყალია, ხოლო საშუალო ბავშვი დაახლოებით 70%. ეს მნიშვნელოვნად იცვლება სხეულის წყლის პროცენტულ ფაქტორებზე, როგორიცაა ასაკი, ჯანმრთელობა, წყლის მიღება, წონა და სქესი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს კალკულატორი თქვენი სხეულის წყლის შესაფასებლად ასაკის, სიმაღლის, წონისა და სქესის მიხედვით.

შედეგები

მამაკაცის სხეულის წყალი (უოტსონის ფორმულის გამოყენებით): 49.05 ლიტრი
ქალის სხეულის წყალი (უოტსონის ფორმულის გამოყენებით): 39.91 ლიტრი
მამაკაცის სხეულის წყალი (ჰიუმ-ვეიერსის ფორმულის გამოყენებით): 49.11 ლიტრი
ქალის სხეულის წყალი (ჰიუმ-ვეიერსის ფორმულის გამოყენებით): 46.37 ლიტრი

ჩვენ ვიანგარიშებთ სხეულის მთლიან წყალს ორი განსხვავებული ფორმულის გამოყენებით. როგორც ხედავთ, თუ შეცვლით ასაკობრივ ველს, ჰიუმ-ვეიერსის ფორმულა არ ითვალისწინებს ასაკს. სხეულის წყლის ორივე გამოთვლა არის სავარაუდო.


ჩვენი გათვლები

Calculatorian-ში ჩვენ გვსურს გავუზიაროთ ჩვენი ცოდნა, ვიყოთ გამჭვირვალე და ღია გამოხმაურებისთვის. აქ არის გამოთვლები, რომლებიც გამოიყენება ამ კალკულატორის შესაქმნელად. თუ აღმოაჩენთ შეცდომას ან ხარვეზს, დაგვიკავშირდით და ჩვენ მყისიერად გამოვასწორებთ!

მამაკაცის სხეულის წყალი (უოტსონის ფორმულის გამოყენებით) გამოითვალა ასე:

ქალის სხეულის წყალი (უოტსონის ფორმულის გამოყენებით) გამოითვალა ასე:

მამაკაცის სხეულის წყალი (ჰიუმ-ვეიერსის ფორმულის გამოყენებით) გამოითვალა ასე:

ქალის სხეულის წყალი (ჰიუმ-ვეიერსის ფორმულის გამოყენებით) გამოითვალა ასე:

ამ ფორმულაში გამოყენებული ცვლადები

a = ასაკი
h = სიმაღლე სანტიმეტრებში
w = წონა კილოგრამებში