ΥΓΕΊΑ

Υπολογιστής νερού σώματος

Απαντά στην ερώτηση: Πόσο νερό έχω στο σώμα μου;

Ο μέσος ενήλικος άνθρωπος έχει περίπου 60% νερό και το μέσο παιδί έχει περίπου 70% νερό. Μπορεί να υπάρχει σημαντική διακύμανση στο ποσοστό νερού του σώματος με βάση παράγοντες όπως η ηλικία, η υγεία, η πρόσληψη νερού, το βάρος και το φύλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον υπολογιστή σωματικού νερού για να υπολογίσετε το νερό του σώματός σας με βάση την ηλικία, το ύψος, το βάρος και το φύλο.

Αποτελέσματα

Ποσότητα νερού σε άνδρα (χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα του Watson): 49.05 λίτρα
Ποσότητα νερού σώματος σε γυναίκα (χρησιμοποιώντας τον τύπο του Watson): 39.91 λίτρα
Ποσότητα νερού σε άνδρα (με χρήση της φόρμουλας Hume-Weyers): 49.11 λίτρα
Ποσότητα νερού σε γυναίκα (με χρήση της φόρμουλας Hume-Weyers): 46.37 λίτρα

Υπολογίζουμε το συνολικό νερό του σώματος χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς τύπους. Όπως μπορείτε να δείτε, εάν αλλάξετε το πεδίο ηλικίας, ο τύπος Hume-Weyers δεν λαμβάνει υπόψη την ηλικία. Και οι δύο υπολογισμοί του νερού του σώματος είναι εκτιμήσεις.


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Ποσότητα νερού σε άνδρα (χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα του Watson) υπολογίστηκε έτσι:

Το Ποσότητα νερού σώματος σε γυναίκα (χρησιμοποιώντας τον τύπο του Watson) υπολογίστηκε έτσι:

Το Ποσότητα νερού σε άνδρα (με χρήση της φόρμουλας Hume-Weyers) υπολογίστηκε έτσι:

Το Ποσότητα νερού σε γυναίκα (με χρήση της φόρμουλας Hume-Weyers) υπολογίστηκε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

a = Ηλικία
h = Ύψος σε εκατοστά
w = Βάρος σε κιλά