SỨC KHỎE

Bảng tính lượng nước cơ thể

Trả lời câu hỏi: Tôi có bao nhiêu lít nước trong cơ thể?

Người trưởng thành trung bình có khoảng 60% là nước và trẻ em trung bình có khoảng 70% là nước. Có thể có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ phần trăm nước trong cơ thể dựa trên các yếu tố như tuổi tác, sức khỏe, lượng nước uống vào, cân nặng và giới tính. Bạn có thể sử dụng bảng tính lượng nước trong cơ thể này để ước tính lượng nước trong cơ thể của mình dựa theo độ tuổi, chiều cao, cân nặng và giới tính.

Kết quả

Lượng nước cơ thể nam giới (sử dụng công thức của Watson): 49.05 lít
Lượng nước cơ thể phụ nữ (sử dụng công thức của Watson): 39.91 lít
Lượng nước cơ thể nam giới (dùng công thức Hume-Weyers): 49.11 lít
Lượng nước cơ thể phụ nữ (dùng công thức Hume-Weyers): 46.37 lít

Chúng tôi tính tổng lượng nước trong cơ thể bằng hai công thức khác nhau. Như bạn có thể thấy, nếu bạn thay đổi trường của độ tuổi, công thức Hume-Weyers không xét đến tuổi. Cả hai phép tính lượng nước trong cơ thể đều là ước tính.


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Lượng nước cơ thể nam giới (sử dụng công thức của Watson) được tính như thế này:

Lượng nước cơ thể phụ nữ (sử dụng công thức của Watson) được tính như thế này:

Lượng nước cơ thể nam giới (dùng công thức Hume-Weyers) được tính như thế này:

Lượng nước cơ thể phụ nữ (dùng công thức Hume-Weyers) được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

a = Tuổi
h = Chiều cao tính bằng centimet
w = Trọng lượng tính bằng kilogram