SỨC KHỎE

Bảng tính tốc độ chạy bán marathon

Tên thay thế: Bảng tính tốc độ chạy bán marathon

Nếu bạn dự định chạy bán marathon (21,0975 km / 13,1 dặm) thì có lẽ bạn muốn biết tốc độ của mình trên mỗi km. Việc biết tốc độ của bạn trước cuộc đua sẽ giúp bạn có thể lên kế hoạch cho cuộc chạy bán marathon của mình tốt hơn. Nhập thời gian chạy bán marathon dự kiến của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ tính tốc độ của bạn.

Kết quả

Tốc độ tính bằng km trên giờ: 11.45 km/h
Tốc độ chạy: 5 phút, 14 giây phút/km

calculators.half-marathon-pace-calculator.aboutResults


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Tốc độ tính bằng km trên giờ được tính như thế này:

Bước 1

Đầu tiên chúng ta cần tính biến tis. tis = Thời gian tính bằng phút.

Bước 2

Sau đó, chúng ta cần tính biến pace. pace = Tốc độ tính bằng phút trên km.

Bước 3

Cuối cùng, chúng ta gộp lại với nhau và tính như thế này:

Tốc độ chạy được tính như thế này:

Bước 1

Đầu tiên chúng ta cần tính biến tis. tis = Thời gian tính bằng phút.

Bước 2

Cuối cùng, chúng ta gộp lại với nhau và tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

hh = Giờ
mm = Phút
ss = Giây