KALUSUGAN

Kalkulator ng bilis ng kalahating marathon

Alternatibong Pangalan: Kalkulator ng bilis ng kalahating marathon

Kung tatakbo ka ng kalahating marathon (21.0975 km / 13.1 milya) malamang na gusto mong malaman ang iyong bilis bawat kilometro. Ang pag-alam sa iyong bilis bago ang karera ay makakatulong na magawa mo nang mas mahusay ang pagpaplano sa iyong kalahating marathon. Ilagay ang iyong nakaplanong kalahating marathon na oras sa ibaba at kakalkulahin namin ang iyong bilis.

Mga resulta

Bilis sa Kilometro kada oras: 11.45 km/h

calculators.half-marathon-pace-calculator.aboutResults