XÂY DỰNG

Bảng tính khối lượng nhựa đường

Trả lời câu hỏi: Tôi cần bao nhiêu nhựa đường?

Sử dụng bảng tính nhựa đường này để tìm trọng lượng, khối lượng và chi phí của nhựa đường. Bảng tính cũng sẽ tìm ra tổng diện tích cần phủ nhựa đường. Chúng tôi sử dụng 2243 kg trên một mét khối nhựa đường làm cơ sở cho các tính toán nhựa đường của mình.

Kết quả

Khối lượng nhựa đường cần thiết: 2.1 mét khối
Trọng lượng nhựa đường cần thiết: 4710 kilogram
Tổng giá nhựa đường: ₫ 420
Giá nhựa đường mỗi tấn: ₫ 89,17
Diện tích được trải nhựa đường: 30 mét vuông

Bảng tính nhựa đường này dựa trên khối lượng lý thuyết và chỉ là một công cụ để đưa ra ước tính. Do độ kết hạt của nhựa đường, sẽ luôn có sự khác biệt giữa trọng lượng lý thuyết và trọng lượng thực tế của nhựa đường.


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Khối lượng nhựa đường cần thiết được tính như thế này:

Trọng lượng nhựa đường cần thiết được tính như thế này:

Tổng giá nhựa đường được tính như thế này:

Giá nhựa đường mỗi tấn được tính như thế này:

Diện tích được trải nhựa đường được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

l = Chiều dài tính bằng mét
w = Chiều rộng tính bằng mét
d = Độ sâu tính bằng centimet
p = Giá nhựa đường trên một mét khối