STAVEBNÍCTVO

Kalkulačka objemu asfaltu

Odpovedá na otázku: Koľko asfaltu potrebujem?

Pomocou tejto kalkulačky asfaltu zistíte hmotnosť, objem a cenu asfaltu. Kalkulačka nájde aj celkovú plochu, ktorú treba pokryť asfaltom. Ako základ pre naše výpočty asfaltu používame 2243 kilogramov na meter kubický asfaltu.

Výsledky

Objem asfaltu, ktorý je potrebný: 2.1 metre kubické
Potrebná hmotnosť asfaltu: 4710 kilogramy
Celková cena asfaltu: € 420
Cena asfaltu za metrickú tonu: € 89,17
Plocha, ktorá má byť pokrytá asfaltom: 30 metrov štvorcových

Táto asfaltová kalkulačka je založená na teoretických váhach a je len nástrojom na poskytnutie odhadu. Vzhľadom na zrnitosť asfaltu budú vždy existovať rozdiely medzi teoretickou hmotnosťou a skutočnou hmotnosťou asfaltu.


Naše výpočty

V Calculatorian sa radi podelíme o svoje znalosti, budeme transparentní a otvorení spätnej väzbe. Tu sú výpočty použité na vytvorenie tejto kalkulačky. Ak nájdete chybu alebo nedostatok, kontaktujte nás a my to okamžite opravíme!

Objem asfaltu, ktorý je potrebný bola vypočítaná takto:

Potrebná hmotnosť asfaltu bola vypočítaná takto:

Celková cena asfaltu bola vypočítaná takto:

Cena asfaltu za metrickú tonu bola vypočítaná takto:

Plocha, ktorá má byť pokrytá asfaltom bola vypočítaná takto:

Premenné použité v tomto vzorci

l = Dĺžka v metroch
w = Šírka v metroch
d = Hĺbka v centimetroch
p = Cena asfaltu za meter kubický