კონვერტაცია Ტემპი

ტემპი არის სიგრძის ერთეული, რომელიც დაფუძნებულია სტანდარტული ნაბიჯის სიგრძეზე (75 სანტიმეტრი ან 30 ინჩი). ტემპი სიჩქარისგან იმით განსხვავდება, რომ იგი ძირითადად გამოიყენება სიარულის, სირბილისა და სირბილის საზომ ერთეულად.

ბრიტანეთის იმპერიულ სისტემაში ჩვენ ვიყენებთ წუთებს მილზე და წამებში ფეხზე, ხოლო მეტრულ სისტემაში ვიყენებთ წუთებს კილომეტრზე და წამებს მეტრზე. ამ გვერდის კონვერტორები განსაკუთრებით სასარგებლოა, თუ გსურთ ამ სისტემებს შორის კონვერტაცია. წუთები კილომეტრზე, წუთები მილზე ყველაზე მეტად გამოიყენება ამ კონვერტორებს შორის.