Konvertovať Tempo

Tempo je jednotka dĺžky založená na štandardnej dĺžke kroku (75 centimetrov alebo 30 palcov). Tempo sa líši od rýchlosti tým, že sa primárne používa ako merná jednotka pre chôdzu, jogging a beh.

V britskom imperiálnom systéme používame minúty na míľu a sekundy na stopu, zatiaľ čo v metrickom systéme používame minúty na kilometer a sekundy na meter. Prevodníky na tejto stránke sú obzvlášť užitočné, ak chcete prevádzať medzi týmito systémami. Minúty na kilometer až minúty na míľu sú jednoznačne najpoužívanejším z týchto konvertorov.