კონვერტაცია Ფართობი

ყველა სიგრძის ერთეულს აქვს ასოცირებული ფართობის ერთეული. ფუტის ერთეულს აქვს კვადრატული ფუტი, მეტრს აქვს კვადრატული მეტრი და ა.შ. მათი კონვერტაცია შედარებით ადვილია, მაგრამ მაშინვე უარესდება ჰექტრებისა და „ჰექტრების“ გადაკეთებისას (გამოიყენება შეერთებულ შტატებსა და გაერთიანებულ სამეფოში).

ამ გვერდებზე არის კონვერტორები ტერიტორიის ერთეულების უმეტესობისთვის. ყველაზე პოპულარული გადამყვანებია კვადრატული ინჩი კვადრატულ სანტიმეტრამდე და ჰექტარი კვადრატულ კილომეტრამდე.