Μετατρέπω Περιοχή

Όλες οι μονάδες μήκους έχουν μια σχετική μονάδα επιφάνειας. Η μονάδα ποδιών έχει τετραγωνικά πόδια, τα μέτρα έχουν τετραγωνικά μέτρα και ούτω καθεξής. Είναι σχετικά εύκολο να μετατραπούν, αλλά χειροτερεύουν αμέσως όταν μετατρέπονται εκτάρια και «στρέμματα» (χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Σε αυτές τις σελίδες, υπάρχουν μετατροπείς για τις περισσότερες μονάδες περιοχής. Οι πιο δημοφιλείς μετατροπείς είναι τετραγωνικές ίντσες σε τετραγωνικά εκατοστά και στρέμματα σε τετραγωνικά χιλιόμετρα.