Μετατρέπω Τάση

Το Volt είναι μια μονάδα για το δυναμικό της ηλεκτρικής τάσης και μια παράγωγη μονάδα SI. Η τάση είναι η πίεση από την πηγή ισχύος ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Όταν λέμε ότι μια ηλεκτρική πρίζα έχει τάση 110 V ή 230 V, μιλάμε για πόση τάση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός όταν είναι συνδεδεμένος στο φις. Συγκριτικά, μια μπαταρία για το συναγερμό καπνού έχει τάση 9 βολτ.

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε μετατροπείς για διάφορες μονάδες volt όπως volt, millivolt και kilovolt.