KHÁC

Bảng tính kích thước màn hình

Tên thay thế: Chiều cao và chiều rộng của màn hình

Sử dụng bảng tính kích thước màn hình này nếu bạn muốn biết chiều cao và chiều rộng của màn hình dựa trên kích thước đường chéo của nó. Bảng tính này sẽ tìm chiều cao và chiều rộng tính bằng centimet bằng cách nhập kích thước đường chéo của màn hình và chọn tỷ lệ màn hình.

Nếu bạn chọn một tùy chọn có cùng giá trị cơ bản với một tùy chọn khác, cả hai (tất cả) đều sẽ được đánh dấu.

Kết quả

Chiều cao: 105.8 centimet
Chiều rộng: 188.2 Centimet

calculators.screen-size-calculator.aboutResults


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Chiều cao được tính như thế này:

Chiều rộng được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

diagonal = Kích thước đường chéo theo inch

Tùy thuộc vào lựa chọn mà đưa ra khi chọn tỷ lệ khung hình, một hằng số được áp dụng làm biến ar ở trong công thức.

Tỷ lệ khung hìnhar
16:9 - màn hình TV hoặc máy tính hiện đại1.7779
4:3 - Tivi cũ1.333
16:10 - Màn hình máy tính cũ1.6
1:2.35 - Rạp chiếu phim0.4255319149
21:9 - Màn hình siêu rộng2.333