SINH HỌC

Lượng sôcôla có thể gây độc cho mèo

Trả lời câu hỏi: Con mèo của tôi có thể ăn được bao nhiêu sôcôla?

Bảng tính này có thể giúp bạn đánh giá xem liệu con mèo của bạn đã ăn quá nhiều sôcôla hay số lượng đó không gây nguy hiểm. Loại sôcôla và trọng lượng của mèo có ảnh hưởng lớn đến độc tính. Sôcôla có chứa chất methylxanthines và chính liều lượng của chất này quyết định việc ăn sôcôla có nguy hiểm hay không. Luôn hỏi ý kiến bác sĩ thú y nếu mèo của bạn đã ăn sôcôla.

Nếu bạn chọn một tùy chọn có cùng giá trị cơ bản với một tùy chọn khác, cả hai (tất cả) đều sẽ được đánh dấu.

Kết quả

Liều lượng methylxanthine: 18.83 mg/kg

Nếu liều lượng methylxanthine mà mèo của bạn đã ăn vào ít hơn 15 mg/kg, mèo của bạn có thể sẽ không sao. Từ 15 đến 34 mg/kg, mèo của bạn có thể bị tiêu chảy và nôn mửa. Nếu mèo của bạn đã ăn sôcôla và liều lượng methylxanthine từ 34 đến 45 mg/kg, thì mèo của bạn có thể bị nhịp tim nhanh gây nguy hiểm. Liều từ 45 đến 55 mg/kg có khả năng gây run và co giật. Và liều trên mức này có khả năng gây tử vong.


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Liều lượng methylxanthine được tính như thế này:

Bước 1

Đầu tiên chúng ta cần tính biến mg. mg = calculators.cat-chocolate-calculator.formulaVariables.mg.

Bước 2

Cuối cùng, chúng ta gộp lại với nhau và tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

kg = Trọng lượng của mèo tính bằng kilogram
a = Lượng sôcôla đã ăn tính bằng gram

Tùy thuộc vào lựa chọn mà đưa ra khi chọn mèo đã ăn loại sôcôla nào?, một hằng số được áp dụng làm biến c ở trong công thức.

Mèo đã ăn loại sôcôla nào?c
Sôcôla trắng38.8
Sôcôla sữa2260
Bánh sôcôla4300
Sôcôla có 72% ca cao10150
Sôcôla có 86% ca cao12130
Bánh pudding sôcôla5980