Konvertovať Prietok Tekutiny

Kvapaliny sú zaužívaným pojmom pre látky, ktoré nemajú špecifický tvar a môžu prúdiť, teda kvapaliny a plyny. Tekutiny, ktoré sa pohybujú, sa nazývajú prúdenie tekutín. Využíva sa prúdenie kvapaliny aj keď hovoríme o plynoch. Prúdenie kvapaliny môže byť voda v rieke, palivo v potrubí, vietor atď.

Keď hovoríme o objemovom prietoku, máme na mysli množstvo kvapaliny, ktoré prejde prierezom v potrubí za jednotku času. Konvertory na tejto stránke vám pomôžu previesť rôznyme jednotky prietoku kvapaliny.