Pretvoriti Brzina Protoka Tekućine

Tekućine su uobičajeni naziv za tvari koje nemaju određeni oblik i mogu teći, odnosno tekućine i plinove. Fluidi koji se gibaju nazivaju se protokom fluida. Koristi se protok tekućine iako je riječ o plinovima. Protok tekućine može biti voda u rijeci, gorivo u cijevi, vjetar i tako dalje.

Kada govorimo o volumnom protoku, mislimo na količinu tekućine koja prolazi kroz presjek u cijevi u jedinici vremena. Pretvarači na ovoj stranici pomažu vam u pretvorbi između različitih jedinica protoka tekućine.