Μετατρέπω Βάρος

Το βάρος μετριέται σε διαφορετικές μονάδες ανάλογα με το βάρος αυτού που μετράται. Για παράδειγμα, εάν μετράτε το σωματικό βάρος, τα κιλά ή οι λίβρες θα είναι συνηθισμένα στη χρήση, αλλά εάν μετράτε το βάρος κάποιου προϊόντος σε μια συνταγή φαγητού, τα γραμμάρια και οι ουγγιές θα είναι πιο σωστά στη χρήση.

Οι μετατροπείς σε αυτήν τη σελίδα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι εάν θέλετε να κάνετε μετατροπή μεταξύ του μετρικού και του βρετανικού αυτοκρατορικού συστήματος. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετατρέψετε τις ουγγιές σε γραμμάρια σε μια συνταγή φαγητού ή εάν θέλετε να μετατρέψετε το σωματικό βάρος σε λίβρες σε κιλά.