ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

Αριθμομηχανή αντιστάθμισης

Απαντά στην ερώτηση: Πόσα φυτά φράκτη χρειάζομαι;

Εάν πρόκειται να δημιουργήσετε έναν φράκτη, τα φυτά φράκτη πρέπει να τοποθετηθούν σε μια συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους για να ευδοκιμήσουν. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογιστή αντιστάθμισης για να μάθετε πόσα φυτά φράκτη χρειάζεστε. Υπολογίζουμε επίσης το συνολικό κόστος του φράχτη, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε το κόστος με το κόστος ενός φράχτη.

Αποτελέσματα

Αριθμός φυτών αντιστάθμισης που θα αγοραστούν: 40
Συνολικό κόστος αντιστάθμισης: € 8.000

Η απόσταση μεταξύ των φυτών αντιστάθμισης θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο τελικό κόστος εάν η αντιστάθμιση είναι μεγάλη. Η συνήθης απόσταση μεταξύ των φυτών φράκτη κυμαίνεται από 20 έως 100 εκατοστά, ανάλογα με τον τύπο του φυτού. Τυπικά, μπορεί κανείς να πει ότι τα φυτά φράκτη που μεγαλώνουν ψηλά μπορεί να έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των φυτών από τα φυτά με χαμηλό φράκτη.


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Αριθμός φυτών αντιστάθμισης που θα αγοραστούν υπολογίστηκε έτσι:

Το Συνολικό κόστος αντιστάθμισης υπολογίστηκε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

l = Συνολικό μήκος φράκτη σε μέτρα
d = Απόσταση μεταξύ φυτών φράκτη σε εκατοστά
p = Τιμή ανά φυτό αντιστάθμισης