Konvertere Vinkel

Vinkler måles normalt i grader, men kan også måles i bueminutter, gradienter og radianer. Bueminutter er 1/60 af en grad. Buesekunder er 1/60 af et bueminut (eller 1/3600 af en grad).

Bueminutter og buesekunder bruges i felter, hvor meget små vinkler er vigtige. Nogle eksempler på disse felter er astronomi, optik, navigation og landmåling.

Radianer bruges i matematik til nøjagtigt at angive en vinkel. Det mest almindelige er at angive radianer som brøker. 180 ° svarer til π radianer. 360° svarer til 2π radianer.

Gradianer, også kaldet Gon, er en måleenhed svarende til 9⁄10 af en grad eller π⁄200 af en radian. Gradianer er mest almindeligt anvendt i landmåling i Europa.