Dönüştür Açı

Açılar genellikle derece cinsinden ölçülür, ancak yay dakikası, gradyan ve radyan cinsinden de ölçülebilir. Yay dakikaları bir derecenin 1/60'ıdır. Yay saniyeleri bir yay dakikasının 1/60'ıdır (veya bir derecenin 1/3600'üdür)

Yay dakikaları ve yay saniyeleri çok küçük açıların önemli olduğu alanlarda kullanılır. Bu alanların bazı örnekleri astronomi, optik, navigasyon ve arazi ölçümüdür.

Radyanlar matematikte bir açıyı doğru bir şekilde belirtmek için kullanılır. En yaygın olanı radyanları kesir olarak belirtmektir. 180° π radyana karşılık gelir. 360 ° 2π radyana karşılık gelir.

Gon olarak da adlandırılan gradyanlar, bir derecenin 9⁄10'una veya bir radyanın π⁄200'üne eşdeğer bir ölçü birimidir. Gradyanlar en yaygın olarak Avrupa'da arazi ölçümünde kullanılır.