Konvertovať Uhol

Uhly sa zvyčajne merajú v stupňoch, ale môžu sa merať aj v oblúkových minútach, gradientoch a radiánoch. Oblúkové minúty sú 1/60 jedného stupňa. Oblúkové sekundy sú 1/60 oblúkovej minúty (alebo 1/3600 jedného stupňa).

Oblúkové minúty a oblúkové sekundy sa používajú na poliach, kde sú dôležité veľmi malé uhly. Niektoré príklady týchto oblastí sú astronómia, optika, navigácia a zememeračstvo.

Radiány sa v matematike používajú na presné označenie uhla. Najbežnejšie je špecifikovať radiány ako zlomky. 180 ° zodpovedá π radiánom. 360 ° zodpovedá 2π radiánom.

Gradián, tiež nazývaný Gon, je jednotka merania ekvivalentná 9⁄10 stupňa alebo π⁄200 radiánu. Gradián sa najčastejšie používa pri geodézii v Európe.