Kalkylator

Beräkna marginal, markering, moms, netto- och bruttoförsäljningspris

Använd denna kalkylator för att enkelt beräkna vinstmarginal, försäljningspris och moms. Genom att använda din nettokostnad, önskad vinst (markering) och produktmoms kan du beräkna netto- och bruttoförsäljningspris, vinst och marginal.

Denna momsberäknare använder din nettokostnad plus din markering innan moms läggs till ovanpå. Ditt bruttoförsäljningspris visas i beräkningen tillsammans med din vinst.

Lägg märke till skillnaden i markering och marginal. Markup är din vinst som läggs till din nettokostnad, medan marginalen beräknas baserat på ditt nettoförsäljningspris.

Dela dessa resultat

Beräkning

Brutto försäljningspris: 1 625
Nettoförsäljningspris: 1 300
Momsbelopp / moms: 325
Vinst i kronor: 300
Marginal: 23.1%