OVERIGE

Kilowatt naar pk calculator

alternatieve naam: Converteren kilowatt (kw) naar paardenkracht (pk)

Je kunt deze calculator gebruiken als je kilowatts wilt omrekenen naar paardenkracht. Een typisch gebruik voor deze calculator is als je wilt weten hoeveel pk een automotor heeft, maar je weet alleen het aantal kilowatts. Op dezelfde manier kan deze kilowatt-calculator ook worden gebruikt voor elektromotoren.

Als u een optie selecteert die dezelfde onderliggende waarde heeft als een andere optie, worden beide (alle) gemarkeerd.

Resultaten

Paardenkracht: 118

calculators.kw-to-hp-calculator.aboutResults


Onze berekeningen

Bij Calculatorian willen we graag onze kennis delen, transparant zijn en openstaan voor feedback. Hier zijn de berekeningen die zijn gebruikt om deze rekenmachine te maken. Als u een fout of defect tegenkomt, neem dan contact met ons op zodat we het onmiddellijk kunnen aanpassen!

Paardenkracht is als volgt berekend:

Variabelen die in deze formule zijn gebruikt

hp = Kilowatt (kW)

Afhankelijk van uw keuze bij het selecteren van waar wil je naar converteren? wordt een constante toegepast als de variabele hpt in de formule.

Waar wil je naar converteren?hpt
Mechanisch of hydraulisch vermogen0.745699872
Elektrisch vermogen0.746
Metrische paardenkracht0.73549875