KALUSUGAN

Kalkulator ng bilis na 10k

Alternatibong Pangalan: Kalkulator ng bilis na 10k

Kung tatakbo ka ng 10k na karera, malamang na gusto mong malaman ang iyong bilis bawat kilometro. Ang pag-alam sa iyong bilis bago ang karera ay makakatulong na maplano mo nang mas mahusay ang iyong 10k na karera. Ilagay ang iyong nakaplanong 10k na oras ng karera sa ibaba at kakalkulahin namin ang iyong bilis.

Mga resulta

Bilis sa Kilometro kada oras: 12.2 km/h

calculators.10k-pace-calculator.aboutResults