ÖVRIG

Batterilivsräknare

Alternativt namn: Kalkylator för batteridriftstid

Svarar på frågan: Hur länge håller batteriet?

Denna kalkylator uppskattar hur många timmar ett batteri kommer att hålla. Batteriets livslängd beräknas baserat på den nominella batterikapaciteten och den genomsnittliga ström som dras från batteriet.

Resultat

Batteriet räcker till: 14 timmar

Observera att inmatningsfältet för batteriurladdning är i ampere. Om du har milliampere kan du fortfarande använda den här kalkylatorn. Dela bara ditt milliamperetal med 1000 innan du anger det i den här kalkylatorn. Vissa batterityper bör inte gå under en viss nivå (urladdningssäkerhet). Till exempel bör LiPo-batterier inte gå under 20 % och blybatterier bör inte gå under 50 %.