Kalkylator

Antalet år som besparingarna kommer att pågå

Alternativt namn: Hur många år varar besparingsbeloppet, hur länge besparingarna räcker, räknaren för sparande varaktighet

Kalkylatorn berättar hur länge du kan ta ut ett visst belopp från ett sparande där du får en given årlig avkastning. Kalkylatorn tar också hänsyn till antalet betalningar per år, detta är som standard inställt på månadsvis.

Om uttagsbeloppet är mindre än avkastningen kommer du att kunna göra uttag för alltid. Avkastningstakten kan ha en enorm inverkan på hur länge dina besparingar varar. Om du spelar med olika avkastningsgrader, se till att hålla det inom ett realistiskt intervall (4% till 7%). Kom också ihåg att dina besparingar blir mindre värdefulla med tiden på grund av inflation. Ange därför en avkastning som är ungefär 2% till 3% lägre än den förväntade avkastningen.

Dela dessa resultat

Beräkning

År besparingarna kommer att pågå12 år 11 månader