EKONOMI

Duschkostnadskalkylator

Svarar på frågan: Hur mycket kostar det att duscha?

Använd den här kalkylatorn för att ta reda på kostnaden för att duscha. Kalkylatorn tar hänsyn till elpriser, vattenkostnader, antal duschar per dag och antalet personer i hushållet. Observera att duschens vattenflöde avsevärt påverkar den totala duschkostnaden. Experimentera med detta för att se effekten på duschkostnaden.

Om du väljer ett alternativ som har samma underliggande värde som ett annat alternativ kommer båda (alla) att markeras.

Resultat

Kostnad per dusch: kr 12,31
kostnad per dag: kr 36,23
kostnad per månad: kr 1 087

För denna beräkning antog vi en duschtemperatur på 35 grader och att en elektrisk varmvattentank värmer vattnet. Det vattenbesparande duschhuvudet ställer in flödet till 8 liter per minut, standardflödet är 13 liter per minut och det höga flödet är 18 liter per minut.


Våra beräkningar

På Calculatorian är vi måna om att dela med oss av vår kunskap, vara transparenta och öppna för feedback. Här är beräkningarna som används för att skapa denna miniräknare. Om du hittar ett fel eller en brist, kontakta oss så åtgärdar vi det på ett ögonblick!

Kostnad per dusch beräknades så här:

Steg 1

Först måste vi beräkna variabeln cpm. cpm = kostnad per minut.

Steg 2

Sedan måste vi beräkna variabeln w. w = elkostnad per minut.

Steg 3

Sedan måste vi beräkna variabeln wp. wp = vattenpriset.

Steg 4

Till sist sätter vi ihop det och räknar ut så här:

kostnad per dag beräknades så här:

kostnad per månad beräknades så här:

Variabler som används i denna formel

l = Genomsnittlig duschlängd i minuter
p = Elkostnad per kWh
wa = Vattenkostnad per kubikmeter
s = Antal duschar per dag
o = Antal personer i hushållet

Beroende på ditt val när du väljer vattenflödeshastighet tillämpas en konstant som variabeln fl i formeln.

Vattenflödeshastighetfl
Vattenbesparande duschmunstycke8
Standard13
Hög vattenanvändning18