Kalkylator

Framtida värde av det månatliga sparbeloppet

Beräkna det framtida värdet på 1500 per månad i 10 år, med en årlig avkastning på 5%

Dela dessa resultat

Beräkning

Framtida besparingsbelopp: 465 847
Framtida sparande, justerat för inflation: 419 224