BIOLOGI

Graviditetskalkylator för kaniner

Svarar på frågan: När är födelsedatumet för min gravida kanin?

Dräktighet hos kaniner varar normalt i 33 dagar, men kan vara så snabbt som 28 dagar och så länge som 35 dagar. Denna dräktighetskalkylator för kaniner kommer att beräkna det mest sannolika födelsedatumet med hjälp av parningsdatumet som utgångspunkt.

Resultat

Mest troligt födelsedatum: 20 april
Tidigaste födelsedatum: 15 april
Senaste födelsedatum: 22 april

Kom ihåg att dessa datum är uppskattningar och att ett felaktigt inmatat parningsdatum kan påverka uppskattningarna avsevärt.