BIOLOGI

Graviditetskalkylator för getter

Svarar på frågan: När är födelsedatumet för min dräktiga get?

Dräktighet hos getter varar normalt 150 dagar, men kan vara så snabbt som 142 dagar och så länge som 155 dagar. Denna dräktighetskalkylator för getter kommer att beräkna det mest sannolika födelsedatumet med hjälp av parningsdatumet som utgångspunkt.

Resultat

Mest troligt födelsedatum: 18 augusti
Tidigaste födelsedatum: 10 augusti
Senaste födelsedatum: 23 augusti

Kom ihåg att dessa datum är uppskattningar och att ett felaktigt inmatat parningsdatum kan påverka uppskattningarna avsevärt.