STAVEBNÍCTVO

Kalkulačka roliek tapety

Odpovedá na otázku: Koľko roliek tapety potrebujem?

Táto kalkulačka roliek tapiet vám pomôže vypočítať počet potrebných roliek tapiet. Môže sa to zdať ako jednoduchý výpočet, ale kvôli opakujúcemu sa vzoru tapiet môže byť ťažké vypočítať si to sami. Ak si kúpite rolku tapety s opakujúcim sa vzorom, vyhľadajte číslo označujúce, ako často sa vzor opakuje, a toto číslo použite pri výpočte rolky tapety nižšie.

Výsledky

Potrebné rolky tapiet: 4
Celkové náklady na rolku tapety: € 600
Upravená výška steny: 2.8 metrov

Výsledok tohto výpočtu nezahŕňa žiadne plytvanie, ale počet kotúčov tapiet zaokrúhľujeme na celé číslo. Ak použijete tento výpočet pre tapetu bez opakujúceho sa vzoru, môžete do poľa opakovania vzoru zadať 0,01.


Naše výpočty

V Calculatorian sa radi podelíme o svoje znalosti, budeme transparentní a otvorení spätnej väzbe. Tu sú výpočty použité na vytvorenie tejto kalkulačky. Ak nájdete chybu alebo nedostatok, kontaktujte nás a my to okamžite opravíme!

Potrebné rolky tapiet bola vypočítaná takto:

Krok 1

Najprv musíme vypočítať premennú da. da = plocha dverí v metroch štvorcových.

Krok 2

Potom musíme vypočítať premennú wa. wa = plocha okien v metroch štvorcových.

Krok 3

Potom musíme vypočítať premennú mh. mh = upravená výška steny.

Krok 4

Potom musíme vypočítať premennú wpa. wpa = plocha tapety po odpočítaní plochy dverí a okien..

Krok 5

Potom musíme vypočítať premennú ra. ra = plocha pokrytá každou rolkou tapety.

Krok 6

Nakoniec to dáme dokopy a vypočítame to takto:

Celkové náklady na rolku tapety bola vypočítaná takto:

Upravená výška steny bola vypočítaná takto:

Premenné použité v tomto vzorci

l = Dĺžka miestnosti v metroch
w = Šírka miestnosti v metroch
h = Výška steny v metroch
d = Počet dverí
wg = Počet okien
r = Centimeter pre opakovanie vzoru tapety
rl = Dĺžka rolky tapety v metroch
rw = Šírka rolky tapety v centimetroch
p = Cena za rolku tapety