OSTALO

Kalkulator za brzinu broda

Odgovara na pitanje: Koliko brzo brod ide?

Koristite ovaj kalkulator ako želite izračunati teoretsku najveću brzinu modernog kruzera. Brzina se računa u kilometrima na sat i u čvorovima.

Rezultati

Brzina broda: 70.22 kilometara na sat
Brzina broda: 37.92 čvorovi

Upamtite da je ovo samo procjena i da neki brodovi idu brže od drugih.


Naši izračuni

Mi u Calculatorianu želimo dijeliti svoje znanje, biti transparentni i otvoreni za povratne informacije. Ovdje su izračuni korišteni za izradu ovog kalkulatora. Ukoliko pronađete grešku ili nedostatak, kontaktirajte nas i mi ćemo to popraviti u trenu!

Brzina broda je izračunato ovako:

Korak 1

Prvo moramo izračunati varijablu w. w = težina broda u kilogramima.

Korak 2

Zatim moramo izračunati varijablu pw. pw = ukupna težina putnika u kilogramima.

Korak 3

Zatim moramo izračunati varijablu tw. tw = ukupna težina u kilogramima.

Korak 4

Zatim moramo izračunati varijablu mph. mph = brzina broda u miljama na sat.

Korak 5

Na kraju to sastavljamo i izračunavamo ovako:

Brzina broda je izračunato ovako:

Varijable korištene u ovoj formuli

hp = Konjska snaga
d = Ukupna težina broda u kilogramima
p = Broj putnika