MATEMATIKA

Kalkulator za Ukupna površina kvadra

Alternativni naziv: Kalkulator površine osmerostrane kocke

Ovaj kalkulator pomoći će vam pronaći površina za kuboidan. Formula koja se koristi u ovom kalkulatoru navedena je u nastavku.

Da biste koristili ovaj kalkulator, morat ćete znati duljina, širina i visina.

Kako biste dobili bolji mentalni model kuboidan, možete pogledati vizualizaciju u nastavku. Možete se kretati 3d-modelom kuboidan kako god želite.

Rezultati

Površina = 600.0

Kuboidan Površina Formula

Objašnjenje varijable formule:

 • C predstavlja površina.
 • l predstavlja duljina.
 • w predstavlja Širina.
 • h predstavlja Visina.

LaTeX formula

Ako radite u uređivaču temeljenom na TeX-u, možete koristiti ovu TeX formulu za izračun kuboidan površina.

\mathrm{C}=2\cdot\left(\mathrm{l}\cdot w+ w\cdot\mathrm{h}+\mathrm{h}\cdot\mathrm{l}\right)

Kako Sami Izračunati Kuboidan Površina

Izračunavanje površina prilično je jednostavno kada znate formulu prikazanu gore. Pratite ove korake:

 1. Zapišite ovu formulu:

 2. Zatim promijenite sljedeće varijable svojim vrijednostima:
  1. l će se promijeniti s duljina vašeg kuboidan. Na primjer, l može se promijeniti u 10.
  2. w će se promijeniti s Širina vašeg kuboidan. Na primjer, w može se promijeniti u 10.
  3. h će se promijeniti s Visina vašeg kuboidan. Na primjer, h može se promijeniti u 10.
 3. Sada to možete unijeti u svoj kalkulator i dobit ćete odgovor.