KHÁC

Bảng tính kích thước khăn trải bàn

Trả lời câu hỏi: Khăn trải bàn nên có kích thước như thế nào?

Khi mua khăn trải bàn, bạn cần tính đến độ dài của phần nhô ra. Sử dụng bảng tính này để tìm kích thước khăn trải bàn dựa trên phần nhô ra mong muốn. Bảng tính kích thước khăn trải bàn này hỗ trợ các bàn hình bầu dục, hình vuông và hình chữ nhật.

Nếu bạn chọn một tùy chọn có cùng giá trị cơ bản với một tùy chọn khác, cả hai (tất cả) đều sẽ được đánh dấu.

Kết quả

Chiều dài khăn trải bàn: 330 centimet
Chiều rộng khăn trải bàn: 150 centimet

calculators.tablecloth-size-calculator.aboutResults


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Chiều dài khăn trải bàn được tính như thế này:

Chiều rộng khăn trải bàn được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

l = Chiều dài của bàn tính bằng centimet
w = Chiều rộng của bàn tính bằng centimet

Tùy thuộc vào lựa chọn mà đưa ra khi chọn phần nhô ra của khăn trải bàn, một hằng số được áp dụng làm biến d ở trong công thức.

Phần nhô ra của khăn trải bànd
Ngắn (10 cm)10
Tiêu chuẩn (20 cm)20
Dài (30 cm)30