KHÁC

Bảng tính làm bánh - từ gam sang decilít

Trả lời câu hỏi: Có bao nhiêu decilít trong x gram đường, lúa mì, bột mì, bột yến mạch, v.v.?

Nếu bạn sắp nướng bánh hoặc chuẩn bị nấu món gì đó trong bếp và đọc một công thức mô tả rằng bạn cần x số gram nhưng không có cân, bạn có thể sử dụng bảng tính này để chuyển đổi từ trọng lượng tính bằng gram sang decilít.

Nếu bạn chọn một tùy chọn có cùng giá trị cơ bản với một tùy chọn khác, cả hai (tất cả) đều sẽ được đánh dấu.

Kết quả

Chuyển đổi: 2 decilít

Kết quả trong bảng tính này dựa trên mật độ khối của sản phẩm bạn chọn. Lưu ý rằng nếu sản phẩm bị ẩm hoặc bị nén, mật độ khối sẽ thay đổi và do đó, độ chính xác của phép tính cũng sẽ thay đổi.


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Chuyển đổi được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

g = Gram

Tùy thuộc vào lựa chọn mà đưa ra khi chọn sản phẩm, một hằng số được áp dụng làm biến m ở trong công thức.

Sản phẩmm
Bột mì51
Bột mì nguyên cám55
Bột ngô50
Đường85
Đường mịn60
Dầu ô liu90
Bột khoai tây80
Bột yến mạch35
Nước100