SINH HỌC

Bảng tính tuổi chó

Tên thay thế: Quy đổi từ tuổi chó sang tuổi người, quy đổi từ tuổi người sang tuổi chó

Bảng tính tuổi chó này có thể được sử dụng để biết chú chó của bạn bao nhiêu tuổi tính theo tuổi người và bạn bao nhiêu tuổi tính theo tuổi chó. Chỉ cần nhập vào tuổi bạn muốn chuyển đổi.

Kết quả

Nếu bạn nhập vào tuổi của chó: 66.67 năm người
Nếu bạn nhập vào tuổi của người: 2.16 năm chó

Xin lưu ý rằng đây chỉ là ước tính và kết quả của bảng tính chỉ nhằm mục đích giải trí.


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Nếu bạn nhập vào tuổi của chó được tính như thế này:

Nếu bạn nhập vào tuổi của người được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

a = Tuổi