NÁHODNOSŤ

Generátor náhodných čísel

Alternatívny názov: Generátor čísel, gen náhodných čísel, výber čísla, RNG

Ak chcete vytvoriť ľubovoľné číslo, použite tento generátor náhodných čísel. Vygenerované číslo môžete obmedziť nastavením minimálnej a maximálnej hodnoty. Tieto hodnoty budú počiatočným a koncovým bodom pre generované náhodné číslo.

Náhodnosť tohto generátora sa považuje za pseudonáhodnú. Generovaná predvídateľná náhodnosť je však vhodná pre väčšinu prípadov. Algoritmus náhodných čísel, ktorý sa používa na generovanie vašich čísel, je najpoužívanejší na svete.

Tento generátor náhodných čísel tiež podporuje generovanie desatinných čísel s presnosťou až 100 desatinných miest. Predvolený počet desatinných miest je nula.

Zdieľajte tieto výsledky

Vaše náhodné číslo je:

5