INÉ

Kalkulačka konských síl na kilowatt

Alternatívny názov: Prevod výkonu (hp) na kilowatt (kw)

Ak chcete previesť výkon z koní na kilowatty, môžete použiť túto kalkulačku. Typické použitie tejto kalkulačky je, ak chcete vedieť, koľko kilowattov má motor auta, ale poznáte len počet konských síl. Podobne možno túto kalkulačku konských síl použiť aj pre elektromotory.

Ak vyberiete možnosť, ktorá má rovnakú základnú hodnotu ako iná možnosť, označia sa obe (všetky).

Výsledky

Kilowatt: 85.79

calculators.hp-to-kw-calculator.aboutResults


Naše výpočty

V Calculatorian sa radi podelíme o svoje znalosti, budeme transparentní a otvorení spätnej väzbe. Tu sú výpočty použité na vytvorenie tejto kalkulačky. Ak nájdete chybu alebo nedostatok, kontaktujte nás a my to okamžite opravíme!

Kilowatt bola vypočítaná takto:

Premenné použité v tomto vzorci

hp = Konská sila

V závislosti od vášho výberu pri výbere typ konskej sily sa vo vzorci použije konštanta ako premenná hpt.

Typ konskej silyhpt
Mechanický alebo hydraulický výkon0.745699872
Elektrická konská sila0.746
Metrický výkon0.73549875