Konvertovať Diely Per

Počet častí na jednotku sa používa predovšetkým vtedy, keď chceme špecifikovať veľmi nízke koncentrácie látky. Pre ilustráciu, aké nízke sú koncentrácie: 1 častice na milión zodpovedá 0,001 promile.

Zápis častí na jednotku nie je súčasťou systému SI, ale stále sa často používa v chémii na opis zriedených roztokov. Napríklad počet častí na jednotku sa používa, keď sa hovorí o kontaminantoch vo vode.