Konvertovať Dĺžka

Dĺžka sa používa na meranie vzdialenosti alebo veľkosti. Primárne máme dva hlavné systémy na meranie dĺžky, metrické a imperiálne. Ten sa používa v Amerike, Libérii a Mjanmarsku, zatiaľ čo metrický systém sa používa vo zvyšku sveta. Niektoré krajiny ako Spojené kráľovstvo, Kanada, Južná Afrika a Austrália používajú časti britského cisárskeho systému v každodennom prejave, ale stále je to metrický systém, ktorý sa oficiálne používa.

Skutočnosť, že tieto dva systémy sa používajú zameniteľne, okrem toho, že existuje niekoľko starých dĺžkových jednotiek, objasňuje potrebu meničov dĺžky. Na tejto stránke nájdete konvertory pre metrické aj britské imperiálne systémy, ako aj niektoré staršie jednotky.