Konvertovať Frekvencia

Frekvencia je termín používaný na opis koľkokrát sa niečo stane v určitom čase. Napríklad počet pohybov kyvadla tam a späť môže byť vyjadrený frekvenčným meradlom. Ak sa kyvadlo pohybuje dopredu a dozadu 10 krát za sekundu, frekvencia je 10 Hz.

Meranie frekvencie má mnoho rôznych použití. Napríklad frekvencia v kilohertzoch a megahertzoch sa používa na označenie frekvencie rádiových vĺn, frekvencia v gigahertzoch sa používa na označenie frekvencie spracovateľskej jednotky v počítačoch.

Frekvenciu možno merať aj v otáčkach a radiánoch. Rotácie za minútu sa používajú namiesto Hertzu, ak sa to, o čom hovoríme, otáča.

Na tejto stránke nájdete konvertory jednotiek pre väčšinu frekvenčných meraní.