Konverter Datamaskinlagring

Lagring på datamaskiner beregnes i biter og byte. En byte inneholder 8 bits. En kilobyte inneholder 1024 byte, en megabyte inneholder 1024 kilobyte, og så videre. Avhengig av hva du snakker om, vil lagringsstørrelsen du bruker variere.

For eksempel vil to sider med tekst kreve omtrent 1 kilobyte, mens en hel bok på 500 sider vil kreve omtrent 1 megabyte. En gigabyte, som er 1024 megabyte, kan lagre rundt 1000 bøker. Så i forhold til tekstlagring vil du sjelden bruke bytestørrelser større enn megabyte.

Hvis du snakker om bytestørrelsen på filmer, så bruker du sjelden størrelsene under gigabyte. En YouTube-film på én time i 1080p-kvalitet krever ca 2 gigabyte, men økes kvaliteten til 4k vil størrelsen lett dobles til 4 gigabyte.

Konverterne nedenfor hjelper deg med å konvertere mellom de forskjellige lagringsstørrelsene.