კონვერტაცია Სიხშირე

სიხშირე არის ტერმინი, რომელიც აღწერს რამდენჯერ ხდება რაღაც გარკვეულ დროს. მაგალითად, ქანქარის წინ და უკან გადაადგილების რაოდენობა შეიძლება გამოიხატოს სიხშირის საზომით. თუ ქანქარა ერთ წამში 10-ჯერ მოძრაობს წინ და უკან, სიხშირე არის 10 ჰერცი.

სიხშირის გაზომვას მრავალი განსხვავებული გამოყენება აქვს. მაგალითად, სიხშირე კილოჰერცში და მეგაჰერცში გამოიყენება რადიოტალღების სიხშირის აღსანიშნავად, სიხშირე გიგაჰერცებში გამოიყენება კომპიუტერებში დამუშავების ერთეულის სიხშირის აღსანიშნავად.

სიხშირე ასევე შეიძლება გაიზომოს ბრუნვითა და რადიანებით. როტაციები წუთში გამოიყენება ჰერცის ნაცვლად, თუ ის, რაზეც ვსაუბრობთ ბრუნავს.

ამ გვერდზე თქვენ ნახავთ ერთეულების გადამყვანებს უმეტესი სიხშირის ზომებისთვის.