Pretvoriti Frekvencija

Učestalost je izraz koji se koristi za opisivanje koliko se puta nešto događa u određenom vremenu. Na primjer, broj puta kada se njihalo pomakne naprijed-natrag može se izraziti mjerom frekvencije. Ako se visak zanjiše naprijed-natrag 10 puta u jednoj sekundi, frekvencija je 10 herca.

Mjerenje frekvencije ima mnogo različitih namjena. Na primjer, frekvencija u kilohercima i megahercima koristi se za označavanje frekvencije radio valova, frekvencija u gigahercima koristi se za označavanje frekvencije procesorske jedinice u računalima.

Frekvencija se također može mjeriti u rotacijama i radijanima. Rotacije u minuti koriste se umjesto herca ako se ono o čemu govorimo rotira.

Na ovoj stranici pronaći ćete pretvarače jedinica za većinu frekvencijskih mjera.