Pretvoriti Računalna Pohrana

Pohrana na računalima izračunava se u bitovima i bajtovima. Bajt sadrži 8 bitova. Jedan kilobajt sadrži 1024 bajta, jedan megabajt sadrži 1024 kilobajta i tako dalje. Ovisno o čemu govorite, veličina pohrane koju koristite varirat će.

Na primjer, dvije stranice teksta će zahtijevati približno 1 kilobajt, dok će cijela knjiga od 500 stranica zahtijevati približno 1 megabajt. Gigabajt, koji iznosi 1024 megabajta, može pohraniti oko 1000 knjiga. Dakle, u odnosu na pohranu teksta, rijetko ćete koristiti veličine bajtova veće od megabajta.

Ako govorimo o veličini filmova u bajtu, onda rijetko koristite veličine ispod gigabajta. YouTube film od jednog sata u 1080p kvaliteti zahtijeva oko 2 gigabajta, ali ako se kvaliteta poveća na 4k, veličina će se lako udvostručiti na 4 gigabajta.

Pretvornici u nastavku pomažu vam u pretvaranju između različitih veličina pohrane.