IBA PA

Kalkulator ng bilis ng paglipat ng datos

Alternatibong Pangalan: Kalkulator para sa bilis ng pag-download, Kalkulator ng Bandwidth, Gaano katagal bago magpadala ng file?

Gamitin ang kalkulator ng paglipat ng datos na ito kung gusto mong malaman kung gaano katagal bago maglipat ng file sa internet, dahil sa bilis ng koneksyon sa internet. Ilagay ang laki ng file sa gigabytes at ang bilis ng iyong koneksyon sa internet sa megabits kada segundo (Mbit/s).

Mga resulta

Upang mahanap ang bilis ng iyong koneksyon sa internet, suriin sa iyong internet service provider. Ang karaniwang bilis ng koneksyon ay mula 10 hanggang 100 megabits bawat segundo, ngunit ito ay maaaring mag-iba nang malaki. Kung naglilipat ka ng mga file sa isa pang interface tulad ng USB, ang karaniwang bilis ay 480 Mbps para sa USB2 at 5000 para sa USB3.